Röntgenutlåtande av Håkan Kasström, leg. vet. docent klinisk radiologi

Utlåtande:
Bakre ländrygg: (Då jag inte har hela ländryggen röntgad blir benämningen av kotorna endast fiktiva. Den sista normala kotan har kallats för L6)
 
Det förligger en missbildning av L7 i så motto att craniala delen är en ländkota medena den caudala delen är utvecklad som en korskota. Den craniala delen mot L6-L7 disken ser helt normal ut och har normalt läge medan den bakre är sned ui sin gräns mot S1.
S1 är gravt missbildad, triangleformad och roterad i förhållande till de övriga kotorna i två plan ( belägen huvudsakligen på vänster sida och dessutom roterad runt sin längsaxel )  Det fins också något som ser ut som diskvävnad mellan S1 och de normalt fusionerade S2-S3. De senares läge blir dock också felaktigt då de ledar mot en felbelägen S1.
 
Missbildningen är känd och brukar benämnas övergångskota eller sakralisation. Det finns, åtminstone hos hund där den är betydligt vanligare än hos katt, en ärftlig bakgrund. Hos katt är denna missbildning ovanlig och ärftlighetsgången är därför oklar.
 
Det finns ingen chans att ett trauma skulle kunna leda till den föreliggande anatomin.
 
Sollentuna den 16 november 2010
 
Håkan Kassström
leg. vet. docent klinisk radiologi